Μπορείτε να επιστρέψετε προϊόν που αγοράσατε και να το αντικαταστήσουμε στην περιπτώση που με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της εταιρείας μας πουλήθηκε είτε λανθασμένο προϊόν είτε προϊόν κακής και ελαττωματικής ποιότητας.
Για τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιστροφή γίνεται εντός 10 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν.